หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที

Settrade Trade Setup Overview

CLU16.NYM 0.00
1.10 K 0.00%
12:00 pm
EURUSD=X 0.00
0 0.00%
06:07 am
^DJI 0.00
242.43 M 0.00%
12:47 am
^FTSE 0.00
0 0.00%
06:05 pm
^GSPC 0.00
1,296.63 M 0.00%
12:47 am
^N225 0.00
0 0.00%
12:10 pm
1m 5m 30m 1H 1D 1W 1M 3M 6M 1Y
CLU16.NYM 1.10 K 0.00(0.00%)
EURUSD=X 0 0.00(0.00%)
^DJI 242.43 M 0.00(0.00%)
^FTSE 0 0.00(0.00%)
^GSPC 1,296.63 M 0.00(0.00%)
^N225 0 0.00(0.00%)
AUDUSD=X 0.00
0 0.00%
06:06 am
EURJPY=X 0.00
0 0.00%
05:03 am
EURUSD=X 0.00
0 0.00%
06:07 am
GBPUSD=X 0.00
0 0.00%
06:07 am
USDCHF=X 0.00
0 0.00%
05:01 am
USDJPY=X 0.00
0 0.00%
05:03 am
1m 5m 30m 1H 1D 1W 1M 3M 6M 1Y
AUDUSD=X 0 0.00(0.00%)
EURJPY=X 0 0.00(0.00%)
EURUSD=X 0 0.00(0.00%)
GBPUSD=X 0 0.00(0.00%)
USDCHF=X 0 0.00(0.00%)
USDJPY=X 0 0.00(0.00%)
^BVSP 0.00
0 0.00%
12:33 am
^DJI 0.00
242.43 M 0.00%
12:47 am
^GSPC 0.00
1,296.63 M 0.00%
12:47 am
^GSPTSE 0.00
320.63 M 0.00%
12:34 am
^IXIC 0.00
1,521.73 M 0.00%
12:49 am
^MXX 0.00
389.44 M 0.00%
04:10 am
1m 5m 30m 1H 1D 1W 1M 3M 6M 1Y
^BVSP 0 0.00(0.00%)
^DJI 242.43 M 0.00(0.00%)
^GSPC 1,296.63 M 0.00(0.00%)
^GSPTSE 320.63 M 0.00(0.00%)
^IXIC 1,521.73 M 0.00(0.00%)
^MXX 389.44 M 0.00(0.00%)
DAX 0.00
0.22 K 0.00%
04:00 am
^FCHI 0.00
0 0.00%
05:51 pm
^FTSE 0.00
0 0.00%
06:05 pm
^IBEX 0.00
79.57 M 0.00%
05:49 pm
^SSMI 0.00
0 0.00%
05:52 pm
^STOXX50E 0.00
0 0.00%
05:50 pm
1m 5m 30m 1H 1D 1W 1M 3M 6M 1Y
DAX 0.22 K 0.00(0.00%)
^FCHI 0 0.00(0.00%)
^FTSE 0 0.00(0.00%)
^IBEX 79.57 M 0.00(0.00%)
^SSMI 0 0.00(0.00%)
^STOXX50E 0 0.00(0.00%)
000300.SS 0.00
732.96 M 0.00%
12:01 pm
^AXJO 0.00
0 0.00%
06:03 am
^BSESN 0.00
0 0.00%
12:22 pm
^HSI 0.00
0 0.00%
11:05 am
^KOSPI 0.00
202.63 K 0.00%
12:07 pm
^N225 0.00
0 0.00%
12:10 pm
1m 5m 30m 1H 1D 1W 1M 3M 6M 1Y
000300.SS 732.96 M 0.00(0.00%)
^AXJO 0 0.00(0.00%)
^BSESN 0 0.00(0.00%)
^HSI 0 0.00(0.00%)
^KOSPI 202.63 K 0.00(0.00%)
^N225 0 0.00(0.00%)
BZU16.NYM 0.00
0.03 K 0.00%
12:52 pm
CLU16.NYM 0.00
1.10 K 0.00%
12:00 pm
CZ16.CBT 0.00
1.38 K 0.00%
12:00 pm
GCQ16.CMX 0.00
0.00 K 0.00%
08:00 am
NGQ16.NYM 0.00
0.68 K 0.00%
12:39 pm
SIU16.CMX 0.00
0.01 K 0.00%
06:26 pm
1m 5m 30m 1H 1D 1W 1M 3M 6M 1Y
BZU16.NYM 0.03 K 0.00(0.00%)
CLU16.NYM 1.10 K 0.00(0.00%)
CZ16.CBT 1.38 K 0.00(0.00%)
GCQ16.CMX 0.00 K 0.00(0.00%)
NGQ16.NYM 0.68 K 0.00(0.00%)
SIU16.CMX 0.01 K 0.00(0.00%)
SET + 1,562.37

+4.34 (+0.28%)

15,760.32 M

High

1,563.96

Low

1,563.96

Open1

1,563.96

Open2

1,562.37

Close

1,562.37

Previous Close

1,558.03

52W High

1,591.00

52W Low

1,346.95
SET100 + 2,211.61

+9.52 (+0.43%)

10,074.37 M

High

2,214.01

Low

2,214.01

Open1

2,214.01

Open2

2,211.61

Close

2,211.61

Previous Close

2,202.09

52W High

2,251.19

52W Low

1,916.74
SET50 + 980.26

+4.20 (+0.43%)

7,505.31 M

High

981.18

Low

981.18

Open1

981.18

Open2

980.26

Close

980.26

Previous Close

976.06

52W High

998.44

52W Low

860.01
SETHD + 1,207.78

+5.09 (+0.42%)

2,733.75 M

High

1,209.27

Low

1,209.27

Open1

1,209.27

Open2

1,207.78

Close

1,207.78

Previous Close

1,202.69

52W High

1,212.38

52W Low

1,006.19

Top 10 Ranking

Symbol Last chg %chg Volume(K) Value(K)
BANPU 19.70 0.10 0.51 32.73 M 644.72 M
CPALL 60.50 0.50 0.83 7.20 M 434.52 M
MTLS 30.50 0.75 2.52 13.43 M 409.09 M
ADVANC 168.50 -0.50 -0.30 2.00 M 337.23 M
TKN 27.75 2.00 7.77 12.35 M 336.47 M
TU 20.40 0.50 2.51 16.37 M 331.90 M
PTT 399.00 -1.00 -0.25 810.90 K 323.38 M
MINT 34.75 0.50 1.46 8.66 M 301.93 M
PTTGC 71.50 -0.25 -0.35 4.08 M 293.51 M
CBG 65.50 1.00 1.55 4.45 M 290.15 M
Symbol Last chg %chg Volume(K) Value(K)
SGF (T1 ) 0.42 -0.01 -2.33 111.83 M 48.01 M
SUPER 1.35 0.01 0.75 84.55 M 115.43 M
EFORL 0.23 -0.01 -4.17 83.07 M 19.11 M
TRITN 0.31 -0.02 -6.06 44.28 M 14.06 M
CHG 2.58 -0.04 -1.53 42.75 M 110.91 M
TSF 0.36 0.00 0.00 42.58 M 15.34 M
PPS 1.71 0.07 4.27 35.09 M 59.47 M
PERM 4.54 0.10 2.25 32.88 M 149.98 M
BANPU 19.70 0.10 0.51 32.73 M 644.72 M
T 0.13 -0.01 -7.14 28.41 M 3.98 M
Symbol Last chg %chg Volume(K) Value(K)
BTC 0.08 0.01 14.29 639.70 K 51.17 K
TKN 27.75 2.00 7.77 12.35 M 336.47 M
UWC 0.18 0.01 5.88 3.02 M 543.56 K
KCAR 14.50 0.80 5.84 1.53 M 22.06 M
ECL 1.92 0.10 5.49 23.23 M 43.49 M
UPF 84.00 4.25 5.33 13.70 K 1.13 M
FE 153.00 7.00 4.79 0.70 K 107.50 K
SIMAT 3.58 0.16 4.68 9.93 M 35.23 M
GREEN 1.19 0.05 4.39 3.87 M 4.54 M
INOX 2.42 0.10 4.31 6.06 M 14.60 M
Symbol Last chg %chg Volume(K) Value(K)
TOPP 178.00 -40.00 -18.35 2.10 K 376.50 K
BGT 1.85 -0.27 -12.74 14.51 M 27.38 M
PPM 4.48 -0.46 -9.31 13.13 M 62.15 M
MPIC 1.46 -0.13 -8.18 0.10 K 0.15 K
T 0.13 -0.01 -7.14 28.41 M 3.98 M
TCOAT 32.50 -2.50 -7.14 32.50 K 1.09 M
CI 1.94 -0.14 -6.73 16.30 M 31.98 M
SSF 10.70 -0.70 -6.14 1.06 M 10.74 M
TRITN 0.31 -0.02 -6.06 44.28 M 14.06 M
UPOIC 7.00 -0.45 -6.04 147.30 K 1.04 M
Symbol Last chg %chg Volume(K) Value(K)
U 0.03 0.00 0.00 22.99 M 546.23 K
MAX 0.06 0.00 0.00 14.91 M 814.71 K
T 0.13 -0.01 -7.14 28.41 M 3.98 M
PPM 4.48 -0.46 -9.31 13.13 M 62.15 M
BTC 0.08 0.01 14.29 639.70 K 51.17 K
AS 2.50 0.10 4.17 1.84 M 4.61 M
SSF 10.70 -0.70 -6.14 1.06 M 10.74 M
TRITN 0.31 -0.02 -6.06 44.28 M 14.06 M
TLUXE (T1 ) 13.70 -0.60 -4.20 8.23 M 113.21 M
EFORL 0.23 -0.01 -4.17 83.07 M 19.11 M
Symbol Last chg %chg Volume(K) Value(K)
BANPU 19.70 0.10 0.51 32.73 M 644.72 M
CPALL 60.50 0.50 0.83 7.20 M 434.52 M
MTLS 30.50 0.75 2.52 13.43 M 409.09 M
ADVANC 168.50 -0.50 -0.30 2.00 M 337.23 M
TKN 27.75 2.00 7.77 12.35 M 336.47 M
TU 20.40 0.50 2.51 16.37 M 331.90 M
PTT 399.00 -1.00 -0.25 810.90 K 323.38 M
MINT 34.75 0.50 1.46 8.66 M 301.93 M
PTTGC 71.50 -0.25 -0.35 4.08 M 293.51 M
CBG 65.50 1.00 1.55 4.45 M 290.15 M
Symbol Last chg %chg Volume(K) Value(K)
SUPER 1.35 0.01 0.75 84.55 M 115.43 M
TRITN 0.31 -0.02 -6.06 44.28 M 14.06 M
CHG 2.58 -0.04 -1.53 42.75 M 110.91 M
PERM 4.54 0.10 2.25 32.88 M 149.98 M
BANPU 19.70 0.10 0.51 32.73 M 644.72 M
RPH 5.70 0.20 3.64 26.34 M 147.90 M
BWG 2.14 0.02 0.94 25.83 M 55.29 M
JAS 8.85 0.05 0.57 23.85 M 211.67 M
ECL 1.92 0.10 5.49 23.23 M 43.49 M
U 0.03 0.00 0.00 22.99 M 546.23 K
Symbol Last chg %chg Volume(K) Value(K)
BTC 0.08 0.01 14.29 639.70 K 51.17 K
TKN 27.75 2.00 7.77 12.35 M 336.47 M
KCAR 14.50 0.80 5.84 1.53 M 22.06 M
ECL 1.92 0.10 5.49 23.23 M 43.49 M
UPF 84.00 4.25 5.33 13.70 K 1.13 M
FE 153.00 7.00 4.79 0.70 K 107.50 K
GREEN 1.19 0.05 4.39 3.87 M 4.54 M
INOX 2.42 0.10 4.31 6.06 M 14.60 M
AS 2.50 0.10 4.17 1.84 M 4.61 M
MALEE 101.00 4.00 4.12 940.90 K 94.23 M
Symbol Last chg %chg Volume(K) Value(K)
TOPP 178.00 -40.00 -18.35 2.10 K 376.50 K
MPIC 1.46 -0.13 -8.18 0.10 K 0.15 K
TCOAT 32.50 -2.50 -7.14 32.50 K 1.09 M
CI 1.94 -0.14 -6.73 16.30 M 31.98 M
SSF 10.70 -0.70 -6.14 1.06 M 10.74 M
TRITN 0.31 -0.02 -6.06 44.28 M 14.06 M
UPOIC 7.00 -0.45 -6.04 147.30 K 1.04 M
WAVE 4.00 -0.24 -5.66 4.92 M 19.66 M
TSTH 1.03 -0.06 -5.50 22.95 M 23.85 M
BCH 12.90 -0.70 -5.15 15.37 M 200.30 M
Symbol Last chg %chg Volume(K) Value(K)
U 0.03 0.00 0.00 22.99 M 546.23 K
MAX 0.06 0.00 0.00 14.91 M 814.71 K
BTC 0.08 0.01 14.29 639.70 K 51.17 K
AS 2.50 0.10 4.17 1.84 M 4.61 M
SSF 10.70 -0.70 -6.14 1.06 M 10.74 M
TRITN 0.31 -0.02 -6.06 44.28 M 14.06 M
TLUXE 13.70 -0.60 -4.20 8.23 M 113.21 M
WAVE 4.00 -0.24 -5.66 4.92 M 19.66 M
SYMC 11.40 -0.30 -2.56 163.30 K 1.83 M
ECL 1.92 0.10 5.49 23.23 M 43.49 M
Symbol Last chg %chg Volume(K) Value(K)
TAPAC 43.00 1.25 2.99 1.62 M 69.44 M
PPM 4.48 -0.46 -9.31 13.13 M 62.15 M
PPS 1.71 0.07 4.27 35.09 M 59.47 M
SGF 0.42 -0.01 -2.33 111.83 M 48.01 M
MGT 2.14 0.04 1.90 16.39 M 35.44 M
SIMAT 3.58 0.16 4.68 9.93 M 35.23 M
HARN 2.78 0.00 0.00 12.06 M 33.63 M
HTECH 6.05 0.10 1.68 5.40 M 32.63 M
2S 8.55 0.05 0.59 3.35 M 28.37 M
BGT 1.85 -0.27 -12.74 14.51 M 27.38 M
Symbol Last chg %chg Volume(K) Value(K)
SGF 0.42 -0.01 -2.33 111.83 M 48.01 M
EFORL 0.23 -0.01 -4.17 83.07 M 19.11 M
TSF 0.36 0.00 0.00 42.58 M 15.34 M
PPS 1.71 0.07 4.27 35.09 M 59.47 M
T 0.13 -0.01 -7.14 28.41 M 3.98 M
NEWS 0.15 0.00 0.00 27.28 M 4.12 M
JSP 1.13 -0.06 -5.04 20.53 M 23.57 M
MGT 2.14 0.04 1.90 16.39 M 35.44 M
PSTC 0.76 0.01 1.33 15.69 M 12.02 M
BGT 1.85 -0.27 -12.74 14.51 M 27.38 M
Symbol Last chg %chg Volume(K) Value(K)
UWC 0.18 0.01 5.88 3.02 M 543.56 K
SIMAT 3.58 0.16 4.68 9.93 M 35.23 M
PPS 1.71 0.07 4.27 35.09 M 59.47 M
TAPAC 43.00 1.25 2.99 1.62 M 69.44 M
TNDT 10.50 0.30 2.94 326.50 K 3.48 M
COMAN 9.80 0.25 2.62 354.30 K 3.45 M
LIT 12.00 0.30 2.56 860.90 K 10.25 M
BSM 0.40 0.01 2.56 2.94 M 1.16 M
THANA 1.85 0.04 2.21 67.20 K 121.86 K
MGT 2.14 0.04 1.90 16.39 M 35.44 M
Symbol Last chg %chg Volume(K) Value(K)
BGT 1.85 -0.27 -12.74 14.51 M 27.38 M
PPM 4.48 -0.46 -9.31 13.13 M 62.15 M
T 0.13 -0.01 -7.14 28.41 M 3.98 M
TMW 41.00 -2.50 -5.75 187.50 K 7.81 M
JSP 1.13 -0.06 -5.04 20.53 M 23.57 M
IRCP 3.44 -0.16 -4.44 2.95 M 9.99 M
EFORL 0.23 -0.01 -4.17 83.07 M 19.11 M
PCA 2.90 -0.12 -3.97 517.20 K 1.50 M
DNA 0.97 -0.04 -3.96 4.19 M 4.13 M
STAR 4.36 -0.16 -3.54 1.82 M 7.99 M
Symbol Last chg %chg Volume(K) Value(K)
T 0.13 -0.01 -7.14 28.41 M 3.98 M
PPM 4.48 -0.46 -9.31 13.13 M 62.15 M
EFORL 0.23 -0.01 -4.17 83.07 M 19.11 M
DNA 0.97 -0.04 -3.96 4.19 M 4.13 M
TMW 41.00 -2.50 -5.75 187.50 K 7.81 M
PCA 2.90 -0.12 -3.97 517.20 K 1.50 M
BGT 1.85 -0.27 -12.74 14.51 M 27.38 M
NEWS 0.15 0.00 0.00 27.28 M 4.12 M
STAR 4.36 -0.16 -3.54 1.82 M 7.99 M
TNDT 10.50 0.30 2.94 326.50 K 3.48 M

ตารางสรุปการซื้อขายสิ้นวัน

27 February 2017

หน่วย: ล้านบาท

นักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ
สถาบัน 4,177.84 3,937.05 240.79
บัญชีบล. 4,193.62 4,562.86 -369.24
ในประเทศ 17,766.00 16,930.60 835.41
ต่างประเทศ 11,010.30 11,717.30 -706.96

มูลค่าการซื้อขายรวม :

37,147.70 ล้านบาท

; ;