หมายเหตุ : ข้อมูลที่แสดงผลของหุ้นทุกตัวเป็นข้อมูลย้อนหลัง 15 นาที
ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
19 January
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
19 January 2018
รับซื้อ ขายออก
20,000.00 20,100.00
ทองรูปพรรณ
19 January 2018
รับซื้อ ขายออก
19,647.36 20,600.00
ทองรูปพรรณ 90%
19 January 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,166.40 17,682.62
ทองรูปพรรณ 50%
19 January 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,036.80 15,717.89
ทองรูปพรรณ 40%
19 January 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
583.00 8,838.28
ทองรูปพรรณ 99.99%
19 January 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
454.00 6,882.64
; ;