ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าทองคำ
20 August
ราคาทองที่อิงจากข้อมูลจริงจากสมาคมค้าทองคำ มีความถูกต้องแม่นยำ และข้อมูลมีการอัพเดทอยู่ตลอดเวลา รวมถึงราคาทองคำต่างประเทศ ราคา Silver และ Platinum พร้อมทั้งมีกราฟที่แสดงการขึ้น-ลงของราคา
ทองคำแท่ง
20 August 2018
รับซื้อ ขายออก
18,600.00 18,700.00
ทองรูปพรรณ
20 August 2018
รับซื้อ ขายออก
18,267.80 19,200.00
ทองรูปพรรณ 90%
20 August 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
1,084.50 16,441.02
ทองรูปพรรณ 50%
20 August 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
964.00 14,614.24
ทองรูปพรรณ 40%
20 August 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
542.00 8,216.72
ทองรูปพรรณ 99.99%
20 August 2018
รับซื้อ/กรัม รับซื้อ/บาท ขายออก/บาท
422.00 6,397.52
; ;